Fra et årsmøte i Freiøya Historielag

Årsmøte 26. mars 2019

Det innkalles til årsmøte i Freiøya Historielag tirsdag 26. mars 2019 kl 19:00 ved Frei Grendahus.


Årsmøtesaker!


Eventuelle saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen onsdag 20. mars. 


Etter årsmøtet blir det kåseri av Geir Strømsholm som skal fortelle om poliomyelitt. Sykdommen som herjet i Norge på 40 og 50-tallet og som har satt dype spor. Geir tar oss med fra de aller første kjente poliotilfellene fram til status pr i dag.


Som vanlig blir det mulighet for kjøp av lodd med tilhørende utlodning og naturligvis blir det servert kaffe og kaker.


Alle er velkomne, men bare de som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.

|| Last ned årsmøtepapirer her