Frei grendahus

Årsmøte 21. mars 2023

Årsmøtet i Freiøya Historielag ble avholdt tirsdag 21. mars 2023 kl 19:00 ved Frei Grendahus.

 


Årsmøtesaker etter vedtektene!


Eventuelle saker som ønskes tatt opp måtte være styret i hende innen fredag 10. mars. 


Etter årsmøtet ble det underholdning av Atlantic drillklubb med oppvisning i storsalen. Deretter foredrag av Per Otto Breivik om hurtigruta.


Som vanlig ble det mulighet for kjøp av lodd med tilhørende utlodning og naturligvis ble det servert kaffe og kaker.

 

Alle var velkomne, men bare de som hadde betalt kontingent for 2022 hadde stemmerett ved årsmøtet.

 

Det møtte opp 37 medlemmer.

Last ned årsmelding 2022