Årsmøtet er avlyst!

De siste dagers dramatiske utvikling i forbindelse med koronaviruset gjør at vi må avlyse årsmøtet - og avholde dette når forholdene igjen tillater dette.

Vi håpte i det lengste at vi kunne gjennomføre årsmøtet i en forenklet utgave, men i dag har myndighetene bestemt at alle kulturarrangementer skal avlyses - inkludert bl.a. slike møter.

Derfor kan vi i år ikke følge vedtektene våre som i §3 sier det at årsmøtet skal avholdes i februar-mars, men gjennomføre årsmøtet på et senere tidspunkt.

Ta vare på dere selv - så kommer vi tilbake når denne situasjonen er historie.

Frei, 12. mars 2020

Med hilsen
Freiøya Historielag,
Per Kvalvik