Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte tirsdag 30. november 2021 kl 19.00 – 19.30 i Frei Grendahus.

 

Saker:
  1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og –referent
  3. Årsmelding fra styret
  4. Regnskap
  5. Valg
       a. Leder
       b. 2 styremedlemmer
       c. 2 varamedlemmer
       d. 2 revisorer
       e. Valgkomite
       f. Kaffekomite
6. Godtgjørelse til styret

 

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen fredag 26. november.

 

I den spesielle situasjonen vi er oppe i med smittefare fra koronaviruset har styret bestemt at det kun skal avholdes et forenklet årsmøte som dekker sakslisten i henhold til lagets vedtekter.

 

Det blir derfor ingen underholdning, kaffe- eller kakeservering, utlodning osv.

 

Med hilsen

Freiøya Historielag
Per Kvalvik, leder

Last ned årsmelding og regnskap 2020-2021