Melding om begrenset skriftlig årsmøte

Grunnet koronasituasjonen meldes det herved om et begrenset skriftlig årsmøte med svarfrist 28. april 2020

Saker:


1. Godkjenning av gjennomføring av årsmøtet, møteinnkalling og saksliste
2. Godkjenning av Årsmelding fra styret og revidert Regnskap
3. Forlengelse av styreperioden til det sittende styret

Dette skriftlige årsmøtet blir gjennomført slik at regnskap og årsmelding skal bli godkjent innen 1. mai. Både årsmelding og regnskap er tidligere utsendt. De kan også lastes ned ved å klikke på denne lenken!

Gjennomføring:

Sak 1 - Godkjenning av gjennomføring av årsmøtet, møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner gjennomføring av dette skriftlige årsmøtet. Innkallingen og sakslisten er godkjent. Om du er imot, se nedenfor

Sak 2 - Godkjenning av årsmelding fra styret samt revidert regnskap
Forslag til vedtak: Styrets årsmelding 2019/2020 samt revidert regnskap for 2019 godkjennes. Om du er imot, se nedenfor

Sak 3 - Forlengelse av styreperioden til det sittende styret
Forslag til vedtak: Perioden til det sittende styret forlenges inntil det kan gjennomføres et ordinært årsmøte i løpet av 2020. Om du er imot, se nedenfor

Avstemming:
Om du er enig i forslag til vedtak, skal du ikke foreta deg noe.
Om du er imot ett eller flere av forslagene til vedtak skal du snarlig melde dette skriftlig til leder via følgende alternativer: E-post: leder@fhlag.no eller brev til: Leder i Freiøya Historielag, Per Kvalvik, Kvalvikvn. 88, 6522 FREI

Alle eventuelle svar må være ankommet innen 28. april 2020.


Styret vil da behandle dette og bekrefte gjennomført skriftlig årsmøte – referat blir deretter sendt ut til alle medlemmer.

Freiøya Historielag
Per Kvalvik, leder

Last ned årsmelding og revidert regnskap her