En viking fra utespelet slaget på Rastarkalv

Melding om nytt begrenset skriftlig årsmøte

Koronasituasjonen gjør det uansvarlig å avholde et ordinært årsmøte - derfor blir det nok et skriftlig årsmøte med svarfrist 29. oktober 2020

---

Det meldes herved om enda et skriftlig årsmøte 2019/2020 i Freiøya Historielag som arrangeres nå og fram til 29. oktober. Du skal IKKE møte opp – all kommunikasjon skal foregå skriftlig.

Saker:

  • Godkjenning av gjennomføring av årsmøtet, møteinnkalling og saksliste
  • Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorer, valgkomite og kaffekomite.
  • Godtgjørelse til styret
  • Medlemskontingent

Første del av årsmøtet ble avholdt skriftlig i april. Da situasjonen rundt Covid19 fortsatt er alvorlig, velger styret å avholde også siste del av årsmøtet på samme måte. 

Det er sendt ut «innkalling», om du er medlem og ikke har mottatt denne må du snarlig ta kontakt med oss på post@fhlag.no

Freiøya Historielag
Per Kvalvik, leder