Vi tar vare på Freiøyas historie

 

Velkommen til Freiøya Historielag

Freiøya Historielag er et historielag på Frei i Kristiansund kommune - etablert 13. mars 1980. Vi jobber for å ivareta og videreformidle nær og fjern historie fra Freiøya. Vi arrangerer også bussturer til andre historiske steder i Nordmøre og Romsdal.

s

Vårt arbeid

Historisk årbok om Freiøya

Freiøya Historielag utgir hvert år en årbok som inneholder bilder og historier fra nær og fjern historie på Freiøya. Vi har en egen dyktig og produktiv årbok-komité som gjerne er interessert i tips om gamle historier.

Her kan du kjøpe Freiøya Historielags årbok

Bestill årboka her og få den sendt i posten!
Kun kr 150 - 200 pr stk + kr 60 i frakt

 

Årbøker / medlemskap:

Historisk busstur på Nordmøre og i Romsdal

Helt siden 2001 har historielaget invitert medlemmer og andre på en «historisk busstur» som har ført oss til mange historiske og steder og kulturminner på Nordmøre og i Romsdal.