Bli medlem i Freiøya Historielag

Kun kr 150 pr år.

Hjelp oss å bevare Freiøyas historie 

I dag har Freiøya Historielag rundt 150 aktive medlemmer. Vi oppfordrer også deg til å bli medlem i historielaget og støtte oss i det viktige arbeidet vi gjør for å ta vare på Freiøyas historie.