Freiøya historielags arkiv

Freiøya Historielag har et eget arkiv med gjenstander, bøker og bilder fra Freiøyas historie. Det jobbes med å digitalisere dette arkivet slik at medlemmene og andre kan få tilgang til en del av dette innholdet.

Bilder fra arkivet