Årsmøte 2024

Årsmøte 12. mars 2024

Årsmøtet i Freiøya Historielag ble avholdt tirsdag 12. mars 2024 kl. 19:00 ved Frei Grendahus

Årsmøtesaker etter vedtektene.

Eventuelle saker som ønskes tatt opp måtte være styret i hende innen fredag 10. mars. 

Både før og etter den formelle delen av årsmøtet ble vi underholdt med fine musikkstykker av Julija Buvanojaite-Sokol og Ole Kristian Gundersen.

Etter den formelle delen av årsmøtet ble Herdis Marsteen utnevnt til æresmedlem av Freiøya Historielag. Terje Holm hadde laget et fint diplom til Herdis, som takk for den store og viktige jobben hun har gjort for Freiøya Historielag gjennom 40 år.

Som vanlig ble det mulighet for kjøp av lodd og servering av kaffe og kaker.

Etter kaffepausen viste Hans Ohrstrand bilder fra Frei.

Det møtte opp 48 medlemmer.

Last ned årsmelding 2024