Freiøya Historielag - 40 år i 2020

Den 12. mars 1980 ble Freiøya Historielag stiftet - det er 40 år siden!

Laget har arbeidet etter formålsparagrafen som sier at «Laget har til formål å vekke interessen og skape forståelse for øyas historie. Det vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og ta vare på kulturminner av alle slag på øya.»


Lagets første «formann» var Tore I. Bjerkestrand. Tittelen ble senere endret til «leder», og de som har vært leder fram til i dag er Charles Høvik, Gunvor Aronsen, Klaus Dalseth, Herdis A. Marsteen og Per Harald Kvalvik.


Freiøya Historielag vil markere jubileet i løpet av høsten 2020 og kommer tilbake med mer informasjon om dette.