Det ble en vellykket høsttur til Tingvoll

Destinasjonen for årets høsttur var Tingvoll og vi reiste innover lørdag 20. august. 

Referat fra Freiøya Historielags tur til Tingvoll

 «Tilbake til Tingvoll»

 

Den 20.august 2022, ble årets høsttur med Freiøya Historielag avviklet. Leder Per Kvalvik ønsket 41 medlemmer velkommen om bord i bussen som skulle kjøre oss til Tingvoll. Bussjåføren for årets tur var Kjell Henden fra Averøy. Han har mange års erfaring som bussjåfør, og vi følte oss trygge på at det ville bli en fin busstur.

 

Første stopp på turen ble Tingvoll kirke. Der ble vi møtt av Tor Strand, organist i Tingvoll kirke, som kunne fortelle oss mye om kirken. Den ble bygget rundt 1180 og er en romansk steinkirke. Det nåværende interiøret stammer i hovedsak fra 1600-tallet. Den er en av de best bevarte middelalderkirkene i Norge og er bygd i stein og med dør- og vindusomramminger i marmor og kalkstein. Inne i veggene er det ganger, disse har sannsynligvis hatt en seremoniell betydning. Sangere kunne gå i disse gangene og framføre gregoriansk sang på gesimsene. Stein med runeinnskrift ved alteret tyder på at det var legfolk som stod bak byggingen av kirken. Kirken har marmor i alle hjørner både innvendig og utvendig. I kirka ser vi også veggmalerier, samt mange andre malerier. I 1926 ble det første orgelet installert i Tingvoll kirke, før den tid var det bare sang. Omvisningen i kirka ble avsluttet med flott orgelspill av Tor Strand.

 

Etter kirkebesøket var det tid for å bli kjørt opp lia til Tingvoll museum. Der ble vi møtt av Marianne Nystad, avdelingsleder Nordmøre Museum. Hun var en kunnskapsrik og god formidler for oss om folk, hus og alt det som foregikk i husene og ute på jordene. Tingvoll Museum ble etablert i 1954 på gårdsbruket Lia. Bruket ble lagt ned dette året, og siste eier og gårdbruker var Anton Tingvolli sammen med søstrene Dordi og Maret. Stua fra 1854, stabburet, fjøset/låven og kornløa står her fortsatt. Det er kommet til flere bygninger etter at museet ble etablert: Smia, strandsittarstua, kverna, oppgangssaga og skolebygningen Bugges Minde. Bugges Minde ble flyttet hit fra Tingvollvågen da kommunen bygde ny barne-og ungdomsskole på 1970-tallet. Huset ble brukt til skole fra 1845 til 1903, kommunestyresal fram til 1947 og som lærerbolig fram til 1960. I førsteetasjen på Bugges Minde er det i dag innredet klasserom og lærerbolig, ovenpå ligger kommunestyresalen og en landhandel.

 

Deler av slåttemarka rundt museet blir slått med ljå. Her er det et rikt utvalg av uvanlige planter og sopp som er karakteristisk for ugjødsla slåttemark. Museet blir nå drevet som «levende museum» og med særlig vekt på formidling til barn og unge.

 

Oppe ved Tingvoll Museum ble det også tid for kaffe og nystekte sveler, som to hyggelige damer hadde stelt i stand for oss. Det smakte godt og turfølget kunne samtidig få en liten pause og koselig prat sammen.

 

Tredje punkt på programmet var Tingvoll Sider. Bussen tok oss opp lia fra Tingvollvågen og over til Holmeidstranda og Strupstad gård hvor Tingvoll Sider ligger. Silje Osnes, eier og driver, tok vel imot oss. Artig og se og høre hvordan alt startet og hvordan bedriften drives. Hun har ingen bakgrunn innen produksjon av sider, men har en mentor som holder til i Hardanger, samt andre bekjente innen denne næringen som hun kan høste kunnskap fra. Det hele startet i 2020 med 250 trær. Etter hvert har det blitt 1200-1300 trær. Hennes tippoldefar, Knut Nesje, som vokste opp på Nesjestranda i Romsdalen, flyttet til Stangvika og jobbet der som lærer og klokker. Da han ble pensjonist kjøpte han garden Strupstad, og der plantet han mange eple-, pære- og plommetrær. Silje fører herved tradisjonen videre etter sin tippoldefar.

 

Silje bruker ingen giftige plantevernmiddel. Hun satser på at alt skal være biologisk og ren vare. Noe som kjøper kan nyte og sette pris på. Silje legger ned mange arbeidstimer i eplehagen, men som hun sier, er det en interessant og trivelig jobb. Etter en fin og interessant omvisning ble det også mulig å få kjøpt en eller flere flasker med eplesider.

 

Siste punkt på programmet var middag ved Tingvoll Fjordhotell. Robin Waagen ønsket oss velkommen til middagsbuffet. Det smakte godt og ble en fin avslutning på dagens program.

 

Rundt klokka 17.00 trillet bussen inn på parkeringsplassen ved tidligere Flatsetsund møbel-og trevarefabrikk. Vi tror og håper alle hadde hatt en fin tur sammen med i regi av Freiøya Historielag. Været viste seg fra sin beste side og gjorde dagen ekstra god for oss. Takk til alle som var med på turen, dere var en trivelig gjeng, og håper vi møtes på tur til neste år også.

 

Frei 20.08.2022
Ingrid L. Sømhovd - referent